"Bir kişinin hayatını kurtaran, bütün insanların hayatını kurtarmış sayılır. "

Schindler's List / Schindler'in Listesi

Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.

Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.