"İnsanoğlu hayatta o kadar acı çeker ki, canlılar arasında yalnız o,gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır."

Friedrich Nietzsche

Hiç yanılmadım, 10000 işe yaramayan yol buldum.

Hiç yanılmadım, 10000 işe yaramayan yol buldum.