"Mutluluk, paylaşınca iki katına çıkan tek şeydir."

Albert Schweitzer

Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir.

Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir.