"En yüce ve en derin sevgi, anne sevgisidir."

Ludwig Andreas Feuerbach

Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir.

Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir.