"Güzel söz sadakadır."

Hz.Muhammed

Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir.

Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir.