"Düşünüyorum, o halde varım. Varım; çünkü düşünüyorum, çünkü şüphe ediyorum."

René Descartes

Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir.