"Balık tutmakla salak gibi kıyıda durmak arasında ince bir çizgi vardır."

Steven Wright

Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir.