"Aşkta her zaman bir öpen, bir de yanağını uzatan vardır."

John Keats

Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir.