"Başarısızlıklar, güçlülere daha da güç verir."

Antoine de Saint-Exupéry

Herşeye gülmek deliliktir; hiçbir şeye gülmemek de budalalıktır.

Herşeye gülmek deliliktir; hiçbir şeye gülmemek de budalalıktır.