"Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler."

Şeyh Edebâli

Her zaman mükemmeli yakalamaya çalış o zaman başarı zaten seni kovalar.