"İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez."

Cenap Şahabettin

Her zaman mükemmeli yakalamaya çalış o zaman başarı zaten seni kovalar.