"Fikir bazen mantığın dilemediğini söyler; fakat kalp, mantığa daima kendi istediğini söyletir."

Cenap Şahabettin

Her şeye katlanabilirim, yeter ki içimde o yoğun ve coşkun yanımı duyayım.

Her şeye katlanabilirim, yeter ki içimde o yoğun ve coşkun yanımı duyayım.