"İkna her şeyin başıdır."

Kâzım Karabekir

Her şeye katlanabilirim, yeter ki içimde o yoğun ve coşkun yanımı duyayım.

Her şeye katlanabilirim, yeter ki içimde o yoğun ve coşkun yanımı duyayım.