"Ölüm sadece daha büyük çaplı bir yurt dışı seyahatidir."

Samuel Butler

Her şey değişir, hiçbir şey yok olmaz.

Her şey değişir, hiçbir şey yok olmaz.