"İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur."

Ernest Renan

Her kelimeyi bir şekille anlatan Çincede risk, iki şekil yan yana getirilerek yazılır: Tehlike ve fırsat!

Her kelimeyi bir şekille anlatan Çincede risk, iki şekil yan yana getirilerek yazılır: Tehlike ve fırsat!