"Sevinmek istiyorsan sevindireceksin, sevilmek istiyorsan seveceksin."

Sadi Şirazi

Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.