"Bir kadının haklı olmaktan anladığı şey tüm suçun onda olmamasıdır."

Sophie Arnould

Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.