"Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler."

John Maxwell Coetzee

Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.