"Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar."

Jean Racine

Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.