"Hayat dar alanda trajedi, geniş açıda komedidir."

Charlie Chaplin

Her azizin bir geçmişi, her günahkarın bir geleceği vardır.