"İşlerinizi başkalarına yaptırmayın. Çünkü kendi istedikleri gibi yaparlar."

Cahit Arf

Her aşk lâyık olduğu kadar yaşar.

Her aşk lâyık olduğu kadar yaşar.