"Birisine yabancılaşmanın en kötü biçimi yanında oturuyor olup ona hiçbir zaman ulaşamayacağını bilmektir."

Gabriel García Márquez

Her an, ardından geleni getirmek için ortaya çıkar.

Her an, ardından geleni getirmek için ortaya çıkar.