"Kadının mizacı giydiği elbise ile değişir."

Jean de La Bruyère

Her an, ardından geleni getirmek için ortaya çıkar.

Her an, ardından geleni getirmek için ortaya çıkar.