"Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır."

Ernest Renan

Hepimiz ölümün nişanlısıyız.

Hepimiz ölümün nişanlısıyız.