"Hiç yanılmadım, 10000 işe yaramayan yol buldum."

Thomas Edison

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.

Din