"Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir."

Hz.Ali

Hayatta nasihatçi olarak ölüm yeter.

Hayatta nasihatçi olarak ölüm yeter.