"Aptalların sorup akıllı insanların cevap veremediği birçok soru vardır."

George Polya

Hayatta gereksinim duyulanlar; bilmemezlik ve özgüvendir, işte o zaman başarı muhakkaktır.

Hayatta gereksinim duyulanlar; bilmemezlik ve özgüvendir, işte o zaman başarı muhakkaktır.