"Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir."

John F. Kennedy

Hayatta gereksinim duyulanlar; bilmemezlik ve özgüvendir, işte o zaman başarı muhakkaktır.

Hayatta gereksinim duyulanlar; bilmemezlik ve özgüvendir, işte o zaman başarı muhakkaktır.