"İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir."

Denis Diderot

Hayatta birçok kötü olayla karşılaşmış güçsüz çocukların hayal gücü üstün düzeydedir; böylesi çocuklar, düş kurup dururlar hep.