"Sadece bir kere genç olursun. Ama ölünceye kadar olgunlaşmamış kalabilirsin."

Dave Barry

Hayatın asıl amacı, bilgi değil eylemdir.

Hayatın asıl amacı, bilgi değil eylemdir.