"Yenile yenile yenmesini öğrendim."

Napoléon Bonaparte

Hayatımı bir roman gibi yaşamayı seviyorum.

Hayatımı bir roman gibi yaşamayı seviyorum.