"İlk hata saflığın, fakat sonrakiler suçun ürünleridir."

Oliver Goldsmith

Hayat yakasından tutulup, yanındayım evlat. Haydi gidelim denmesine bayılır.