"Güzellik çarçabuk çürüyen yaz meyvesi gibidir, uzun süre dayanmaz."

Francis Bacon

Hayat yakasından tutulup, yanındayım evlat. Haydi gidelim denmesine bayılır.