"Korku içinde yaşayan kişi asla özgür değildir."

Horatius

Hayat sevilirse de, yokluk denilen şeyin de sevilecek yönleri yok değildir.

Hayat sevilirse de, yokluk denilen şeyin de sevilecek yönleri yok değildir.