"Yenile yenile yenmesini öğrendim."

Napoléon Bonaparte

Hayat, kitaba sığmayacak kadar geniştir.

Hayat, kitaba sığmayacak kadar geniştir.