"Bir insan söyledikleri kadar söylemedikleriyle de insanlaşır."

Albert Camus

Hayal gücü gerçekliğe karşı verilen savaştaki tek silahtır.