"İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir."

Yusuf Has Hacib

Hatalarla dolu bir hayat, bomboş geçirilmiş bir hayattan çok daha faydalı ve onurludur.

Hatalarla dolu bir hayat, bomboş geçirilmiş bir hayattan çok daha faydalı ve onurludur.