"Hayal gücünün mutlu bir çabaya girebilmesi için biraz da sıkıntı görmesi gerekir."

John Ruskin

Hasret, vuslatın yarısıdır. İste ki olsun!

Hasret, vuslatın yarısıdır. İste ki olsun!