"Parmak göğü gösterirken yalnızca aptallar parmağa bakar!"

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain / Amelie

Halk için beyin cesur ve kahraman olması iyidir; büyük işleri ancak bu meziyetler ile karşılamak mümkündür. Cesur, gözü pek olan insan için mal eksik olmaz, ak doğan için de yem eksik olmaz.