"Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur."

Mahatma Gandhi

Halk için beyin cesur ve kahraman olması iyidir; büyük işleri ancak bu meziyetler ile karşılamak mümkündür. Cesur, gözü pek olan insan için mal eksik olmaz, ak doğan için de yem eksik olmaz.