"Kendi deneyimine dayalı olmayan her şeyi sadece bir varsayım olarak kabul et."

Bhagwan Shree Rajneesh

Hakim yed-i kudrettir.Yed-i kudret cellat olmaz.

Hakim yed-i kudrettir.Yed-i kudret cellat olmaz.

Din