"Vefa, diğer bütün insan erdemlerinin tamamlayıcısıdır."

Giuseppe Mazzini

Hak uğruna sarf olunan para hiçbir vakit israf sayılmaz.