"Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır."

Tacitus

Hak uğruna sarf olunan para hiçbir vakit israf sayılmaz.