"Kovanından çıkmayan arı bal yapamaz."

Enver Ören

Hak uğruna sarf olunan para hiçbir vakit israf sayılmaz.