"Bir kandırma ve yanılgının etkisi altında olmasalar insanlar asla özgürlüklerinden vazgeçmezler."

Edmund Burke

Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir.

Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir.