"Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz."

Walt Disney

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.