"İnsanı büyük ya da küçük yapan kendi iradesidir."

Friedrich Schiller

Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.

Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.