"İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes."

Cenap Şahabettin

Güzel bir evi kötü bir muhite inşa etmiş kişi, kendisini hapse tıkmış gibidir.

Güzel bir evi kötü bir muhite inşa etmiş kişi, kendisini hapse tıkmış gibidir.