"Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler."

John Maxwell Coetzee

Güvenilir insan olun.

Güvenilir insan olun.