"Bir erkek hiçbir zaman bir kadın kadar acımasız olamaz."

Søren Kierkegaard

Günümüzde insanların mutluluğu "eğlenmeye" dayanmakta. Eğlenmenin altındaysa "almanın", tüketmenin doygunluğu yatmaktadır.