"Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir."

Thomas Fuller

Gülüşlerim, acılarımı örtmeye çalışan ağır işçilerdir.

Gülüşlerim, acılarımı örtmeye çalışan ağır işçilerdir.