"Dünyada yapılmış olan her şey umutla yapılmıştır."

Martin Luther King

Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendini zapt eden, iradesine sahip olan adamdır.