"Bir insanı tanımak için neyi gülünç bulduğundan daha iyi bir gösterge olamaz."

Goethe

Güç incinmezlikten değil acıdan, ızdıraptan geçer.

Güç incinmezlikten değil acıdan, ızdıraptan geçer.