"Bir meslek yaşamın korsesidir."

Friedrich Nietzsche

Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.

Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.