"İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez."

Cenap Şahabettin

Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.

Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.