"Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir."

Thomas Fuller

Göz, kendisinden başka her şeyi görür.

Göz, kendisinden başka her şeyi görür.