"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır."

Jean-Paul Sartre

Görülmesi en güç olan şey gözümüzün önünde duran şeydir.

Görülmesi en güç olan şey gözümüzün önünde duran şeydir.