"İlk hata saflığın, fakat sonrakiler suçun ürünleridir."

Oliver Goldsmith

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.