"Beğenmediğiniz bir şeyi alkışlamak, yalan söylemenin birçok çeşidinden biridir."

Bernard Shaw

Gönül okşayıcı sözler, kılık değiştirmiş yalanlardır.

Gönül okşayıcı sözler, kılık değiştirmiş yalanlardır.