"Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz."

Walt Disney

Gerçekten dua etmem, çünkü Tanrı'nın canını sıkmak istemem.

Gerçekten dua etmem, çünkü Tanrı'nın canını sıkmak istemem.

Din