"Bir tek kitap yazmak için yarım kütüphanelik eser okunmalıdır."

Samuel Johnson

Gerçekçi olalım, imkânsızı isteyelim.

Gerçekçi olalım, imkânsızı isteyelim.