"Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş."

Cenap Şahabettin

Gerçek; susuz yenen bir portakaldır.

Gerçek; susuz yenen bir portakaldır.