"Kuyu kuruyuncaya kadar suyun kıymetini bilmeyiz."

Thomas Fuller

Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hâkim olabilen kimsedir.

Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hâkim olabilen kimsedir.