"İnsanlar ihtiyarları sayarlar, fakat onları sevmezler."

Denis Diderot

Gerçek, nadiren saftır fakat asla basit değildir.

Gerçek, nadiren saftır fakat asla basit değildir.