"Bir tek kitap yazmak için yarım kütüphanelik eser okunmalıdır."

Samuel Johnson

Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.

Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.