"Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir."

Anatole France

Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.

Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.