"İnsanı zaman kadar terbiye eden şey yoktur."

İmam Şamil

Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.

Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.