"Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir."

Hz.Ali

Gerçek bilgiye erişmenin tek yolu sevme edimidir. Ancak bir insanı nesnel olarak tanıyarak, onun değişmeyen özüyle, sevgi edimi ile kavrayabiliriz.